ARSENIC ADDICT

Arsenic Addict spiller morderisk dødsmet­al med inspi­ra­tion fra det mørkeste van­vid, der lur­er i men­neskers sind. Kød­fulde riffs inviter­er til amok i blo­drus og bra­gende blast­beats eksploder­er sarte hjer­neskaller, mens ilde­varslende melodiske stykker fasthold­er gre­bet om halsen og ikke giv­er slip, før det er for sent. De gru­fulde fortællinger om lem­læs­telse og lig i for­råd­nelse lev­eret i aggres­siv growl fulden­der sound­track­et til dit næste drab.

Med udgangspunkt i seriemordernes forstyrrede ver­den skabtes de første frygtindgy­dende num­re i 2016, og i slut­nin­gen af 2017 var Arsenic Addict klar til at invitere pub­likum inden­for til knusende tung dødsmet­al i tor­turkælderen. Gen­nem 2018 har ban­det gjort næt­terne utrygge rundt om i lan­det, bl.a. til CC Hegn Fes­ti­val i Silke­borg, Met­al Café på God­set i Kold­ing og Skræk­fest i hjem­byen Odense. Desu­den find­es num­meret ’Ser­e­nade From Beyond’ på den anmelder­roste met­al-com­pi­la­tion Hell Comes Around III.

 

I sin nuværende sam­men­sæt­ning består Arsenic Addict af riff-meis­ter Claus Ander­sen (Lipid, Cyanid) og acoustic-dreams Ryan Kris­tensen (Com­pos Men­tis) på gui­tar over en sprød bund af tung bas lev­eret af Bri­an Bentzen (Organik). Pisket på fuld kraft af man­den med de tighte fød­der, Lasse Hansen (Obscure Car­nage) på trom­mer, og serveret med vred vokal af ban­dets nyeste medlem, Son­ja Rosen­lund.

Den nærmeste fremtid byder på en række bookinger, og Lasse Bal­lade fra Bal­lade Stu­dios læg­ger netop nu sid­ste klamme hånd på debu­tal­bum­met ’Deviant Per­cep­tion of Death’, så der er god grund til at kigge sig over skul­deren en ekstra gang, når mør­ket falder på.